Реформи в Україні

Создан институт международного финансового посредника


Додано: 2018-05-16 16:28:39

Джерело: https://m.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2043403675873794

Хто провів реформу: НБУ


Втілення цього законопроекту в життя відкриє шлях для іноземних інвестицій в український ринок капіталу одразу на двох рівнях інфраструктури фондового ринку.

З одного боку, вітчизняні депозитарні установи зможуть відкривати рахунки номінального утримувача найбільшим інвестиційним банкам світу, які оперують сотнями мільярдів доларів інвестиційних активів їх клієнтів. Це дасть Україні змогу конкурувати за капітал з розвинутими країнами.

З іншого боку, Національний банк як депозитарій державних цінних паперів, який успішно працює над встановленням двосторонніх кореспондентських відносин з міжнародними центральними депозитаріями, отримає додаткове законодавче врегулювання статусу операцій з глобальними фінансовими ринками.

Одним з найважливіших аспектів законопроекту є запровадження оновлених принципів ідентифікації кінцевих власників, цінні папери яких будуть обліковуватись на рахунках номінального утримувача та депозитарія кореспондента.

Зокрема, схвалений законопроект залишає загальноприйняту вимогу щодо ідентифікації депозитарною установою бенефіціарних власників цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, але відміняє необхідність здійснення верифікації цих осіб в Україні та отримання саме від них оригіналів документів, що дають змогу визначити їх ідентифікаційні дані. Замість цього передбачено можливість отримання ідентифікаційних даних від номінального утримувача.

Коло потенційних номінальних утримувачів було також звужено до представників ЄС та країн-членів FATF, а на додачу ще й запроваджена можливість введення додаткових обмежень щодо цих осіб через вимоги НКЦПФР. Насамкінець, ці норми були посилені додатковими обмеженнями для унеможливлення економічної експансії представниками країни-агресора через рахунки номінального утримувача.

В результаті вдалось напрацювати рішення, яке повністю відповідає стандартам FATF та водночас спрощує доступ інвесторів на локальний ринок цінних паперів.