Реформы в Украине

Расширен принцип молчаливого согласия при регистрации бизнеса


Добавлено: 2015-12-31 16:24:53

Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2381&skl=9

Кто провёл реформу: Кабмин


Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України відповідно до яких, зокрема запровадити принцип мовчазної згоди у сфері оподаткування, встановити, що повідомлення про взяття контролюючим органом рахунка на облік здійснюється у режимі реального часу за принципом мовчазної згоди.

До запропонованого слід зазначити, що чинне законодавство України вже передбачає принцип мовчазної згоди. Так, зокрема відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» принцип мовчазної згоди – це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

У зв’язку із цим проектом пропонується поширити принцип мовчазної згоди на податкові відносини при взятті рахунка платника податків на облік контролюючими органами.

Із запровадженням цього принципу буде спрощено порядок взяття  рахунків платників податків на облік контролюючими органами, що, в  свою чергу, значно покращить ведення бізнесу для тисяч підприємців.