Реформы в Украине

Надано можливість банкам застосовувати електронні форми документів під час здійснення контролю за експортно-імпортними операціями


Добавлено: 2016-06-17 14:57:07

Источник: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32580485&cat_id=55838

Кто провёл реформу: НБУ


 Правління Національного банку України 16 червня 2016 року прийняло постанову № 347, якою внесено зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями щодо спрощення взаємовідносин між банками, клієнтами та державними органами.

Зміни внесено в частині:

– спрощення документообігу під час здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями. Зокрема, банкам надано можливість поряд із паперовою формою використовувати електронну форму повідомлень для обміну інформацією, необхідною для здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів;

– врегулювання питання здійснення банками контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів на підставі документів, складених відповідно до законодавства України в сфері електронної комерції. Зокрема, банкам надано можливість контролювати експортні, імпортні операції, які здійснюються з використанням електронних правочинів;

– надання можливості використовувати інвойс як документ, що засвідчує надання послуг;  

– скасування обов’язкового надання клієнтами письмових підтверджень іноземного податкового органу про суму сплачених податків (зазначене підтвердження надаватиметься резидентом лише на вимогу банку).

Ці зміни дадуть змогу банкам та їхнім клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології та електроні форми документів у деяких процедурах, пов’язаних із контролем імпортно-експортних операцій, які раніше передбачали застосування виключно паперових документів.